петак, 14. јун 2013.

ТУРСКОМ СУЛТАНУ, АБДУЛ ХАМИДУ II


 
136.

ТУРСКОМ СУЛТАНУ, АБДУЛ ХАМИДУ II

... 1889.

 

Величанство,

Висока благонаклоност, указана ми толико пута од стране Вашег царског Величанства, даје ми храбрости да му се обратим, апелујући на његову племенитост, односно животног питања мојих поданика.

Вашем Величанству пазнато је да је моја земља кршевита и као таква да има веома мало земље за обрађивање.

Има већ неколико година да један велики дио обрадиве земље, која се налази у околини Скадарског језера и у долини Мораче, бива све више и више плављена водама Језера, а та поплава проузрокована је водама Дрима и Бојане, ријека које спречавају воду Скадарског језера да отичу у Јадранско море као што су раније отицале.

Регулисањем Бојане могло би се успјети да се сада поплављене земље ослободе воде и да постану обрадиве као што су то и раније биле.

Ове године, усљед веома слабе жетве, велики број Црногораца био је приморан да емигрира у друге земље. Са великим болом у души поднио сам ову емиграцију која ми отима велики број мојих поданика и Ваше срце, срце једног владара, разумјеће са каквим сам болом испратио моје поданике који су били приморани да напусте своја огњишта.

Али тако је морало да буде, јер средства моје владе нијесу могла да исхране хиљаде фамилија, а тешко материјално стање мојег народа није једне моменталне, пролазне природе него је оно стално и једино би се могло отклонити кад бисмо били ослобођени сталних поплава вода Скадарског језера.

Наше пређашње представке код царске владе биле су у своје вријеме, прихваћене са благонаклоношћу, и једном царском „ирадом“ (указом) наређено је да се предузму потребите мјере односно регулисања Бојане. На основу тога неки радови испитивања били су предузети од стране царских власти у Скадру. По несрећи ови радови, отпочети са недовољним средствима, били су обустављени.

Кад би Ваше Величанство извољело да узме у обзир моје поновљене жалбе и кад би пристало да испољи своју вољу једном високом наредбом, Висока Порта и моја влада могле би се лако споразумјети да у заједници, израде план и средства за извршавање радова, који би могли бити повјерени једној компанији.

Ваше Величанство дало би доказ својих благонаклоних осјећања наспрам мене кад би изашло у сусрет мојој молби која се у овом мојем писму налази, јер повољно ријешење овога питања јесте највећа и најтежа моја брига и да ствар не стоји овако као што је излажем, ја не бих узимао слободу да се обраћам толико пута Вашем царском Величанству.

Молећи Бога за напредак владавине Вашег царског Величанства и за његову личну срећу, ја молим Ваше Величанство да изволи примити израз мојег високог поштовања.

Вашег царског Величанства понизни и послушни слуга.

 
 

Нема коментара:

Постави коментар